Ciclul adicției sexuale

Versiune tiparTrimite unui prieten

Text. by Mark Robinett, MFT
Sursa: http://www.sexaddicthelp.com/Articles/addiction_cycle.htm
Traducere de Călin Drăgan

Acest ciclu descrie ceea ce se întâmplă în interiorul cuiva care este bolnav de o adicție sexuală.
În stadiul întâi este declanșată o durere, o suferință. Poate fi orice fel de disconfort emoțional (de exemplu durere fizică, teamă, rușine, mânie etc.), poate fi un conflict nerezolvat (interior sau exterior), poate fi stresul sau poate fi nevoia de conectare afectivă cu altcineva.

Dacă persoana nu abordează cauza suferinței într-o formă sănătoasă, aceasta se poate muta în cel de-al doilea stadiu al ciclului – disocierea. În acest stadiu, începem să ne disociem, adică să ne îndepărtăm de noi înșine și de ceea ce simțim; o separare începe să se producă între minte și sinele emoțional.

Dacă nu facem nimic în acest stadiu pentru a ne reconecta cu sinele nostru, ne mutăm în cel de-al treilea stadiu, numit starea alterată. În acest stadiu devenim foarte deconectați de noi înșine și de emoțiile noastre, astfel încât activitatea sexuală începe să ne apară ca dezirabilă (de obicei suntem asaltați de numeroase gânduri despre cât de plăcută și bună ar fi aceasta, dublate de absența conștientizării oricărui efect negativ). Realitatea se estompează treptat.

Din această stare alterată, ne deplasăm către următorul stadiu – urmărirea realizării dorinței. În acest stadiu, începem să acționăm înspre a realiza condițiile actului sexual – un telefon la o linie fierbinte, pornografie, căutarea unei prostituate etc.

Următorul stadiu este comportamentul în sine, actul sexual – care variază în funcție de persoană și situație.

După ultimul stadiu, urmează o anumită perioadă de timp, care nu reprezintă altceva decât segmentul temporar care se scurge până la reluarea inevitabilă a ciclului. Acesta este diferit de la persoană la persoană; poate fi câteva ore, o zi sau o săptămână.

Ceea ce este important în mod particular despre acest ciclu este că arată cum anume în stadiul întâi agentul suferinței este ceea ce declanșează întreg ciclul de adicție sexuală. Prin urmare, ceea ce trebuie să facem este să lucrăm chiar de la stadiul întâi. Avem nevoie să învățăm cum să tratăm adecvat aceste cauze ale durerii, în caz contrar nu vom face decât să ne mișcăm și mai adânc în interiorul ciclului. Este de asemenea posibil să operăm și în cel de-al doilea stadiu, învățând să recunoaștem când ne disociem de noi înșine, iar apoi să învățăm cum să ne reconectăm la ceea ce simțim.

Dacă vom proceda astfel, vom reuși să oprim desfășurarea ciclul în timp util. În caz contrar, dacă o persoană nu a făcut nimic (sau nu a fost în stare) pentru a rezolva una sau mai multe cauze ale suferinței, sau nu a reușit să se reconecteze la ceea ce simte, în stadiul al doilea, aceasta se va deplasa în cel de-al treilea stadiu – starea alterată.

Dacă trecem în cel de-al treilea stadiu, este de obicei prea târziu pentru a opri ciclul; cu alte cuvinte, odată intrat în starea alterată, este aproape sigur că vom avea activitate sexuală. De aceea este atât de important să acționăm în primul sau cel de-al doilea stadiu. De aceea este atât de important să adresăm orice sentimente neplăcute sau dificile avem, să rezolvăm stresul cu metode sănătoase, sau să recunoaștem că avem nevoie să ne conectăm afectiv cu ceilalți și să acționăm astfel încât să împlinim această nevoie firească. În plus, putem învăța când anume suntem disociați sau deconectați de noi înșine și să învățăm căi sănătoase de a ne reconecta la ceea ce simțim.

Foarte multe persoane sfârșesc prin a-și reproșa neputința de a se întoarce din cel de-al treilea stadiu – al stării alterate. Este stadiul în care de obicei gândurile cu conotație sexuală ne asaltează puternic. Adevărul este că pentru mulți oameni, odată întrați în acest stadiu, este extrem de dificil să oprească desfășurarea ciclului până la capăt. Se va întâmpla, în particular cu cei aflați la începutul recuperării din adicția sexuală. Te va ajuta să știi asta (în special dacă ești la începutul recuperării), astfel încât să nu pui prea multă greutate prin mustrări de conștiință exagerate, prin autoculpabilitate, în cazul în care aluneci în etapele finale ale ciclului. Astfel, vei învăța să acționezi încă de la stadiul întâi, asupra lucrurilor care de obicei declanșează întreg ciclul activității sexuale adictive.

Marele beneficiu al acestei reprezentări este acela că arată că agentul durerii este responsabil de declanșarea ciclului și că cel mai efectiv mod de a lucra cu adicția sexuală este la stadiul întâi. Când lucrăm la stadiul întâi, avem nevoie să conștientizăm ce probleme avem care declanșează ciclul, care vor fi una sau mai multe dintre cele patru cauze ale durerii (trauma din copilărie este inclusă aici, deoarece poate fi cauza oricăreia dintre cele patru). Apoi, ai nevoie să începi să înțelegi despre ce anume este vorba cu problemele tale, să începi să le rezolvi și respectiv să înveți cum să le tratezi de îndată ce reapar.

Articolul în engleză:
This cycle describes what happens inside someone who has a sexual addiction. First a pain agent is triggered; it could be any kind of emotional discomfort (i.e.. pain, fear, shame, anger, etc.), it could be unresolved conflict (inner or outer), it could be stress, or it could be the need to connect with another.
If the person doesn't take care of the pain agent in a healthy way, he may then move into the second stage of this cycle - disassociation. In this stage, you begin to disassociate or move away from your self and your feelings; a separation begins to take place between your mind and your emotional self.
If a person does nothing to help himself reconnect with himself at this stage, he may move into the third stage called the altered state. In this stage you become very disconnected from yourself and your emotions, so that sexual acting out makes sense (usually there is a lot of thinking about how good it will be and an absence of any awareness of any negative consequences). Reality becomes blocked out.
From this altered state stage, a person generally moves on to the pursuing behavior stage. In this stage, one begins to take action towards the acting out; perhaps by making a phone call to a sex line, or by getting in a car and taking off to find a prostitute, etc.
The next stage is the behavior itself - whatever it is for each particular person.
Then the final stage of the cycle is time, which simply represents the amount of time until the whole cycle begins again. This is different for each person; it could be several hours, a day or a week.
What is particularly important about this cycle is that it shows how in stage 1 the pain agents are what trigger the complete addictive cycle. What a person needs to do therefore is to work right at stage 1. One needs to learn how to deal with these pain agents in healthy ways, because if you do not you may begin to move deeper into the cycle. It is also possible to work in the 2nd stage by learning to recognize when you are disassociating from your self, and then learning how to reconnect with your self and your feelings.
If you can do this, you can stop the cycle from continuing. However, if a person has done nothing (or has not been able) to deal with one or more of the pain agents, or has not been able to reconnect with their feelings from the 2nd stage, he will most likely move into the 3rd stage - the altered state stage.
In the 3rd stage it's usually too late to get out of the cycle; in other words, once you get into the altered state stage, you are most likely going to act out. This is why it's so important to work in the 1st or 2nd stage. This is why it is so important to work with any difficult feelings coming up, or in dealing with stress in healthy ways, or in recognizing that one has a need to connect with another and taking action to get this need met. In addition, one can learn when he is disassociated or cut off from himself and learn healthy ways to deal with it.
A lot of people end up getting down on themselves for not being to get out of the altered state stage. This is the stage usually where your thinking about doing something sexually really gets going. The truth is that for many people, once you've gotten to this stage it's very hard to derail the cycle - it will usually happen, particularly for early recovery people. It helps to know this (especially if you are early in recovery) so that you can be easier on yourself when you do act out and so you can learn to work on the stage 1 thing(s) that most commonly trigger the whole acting out cycle.
The main benefit of this cycle is that it clarifies how the pain agents begin the cycle, and that the most effective way to work on a sex addiction is at stage 1. When working at stage 1, you need to first learn what issues you have that are triggering the cycle, which will be one or more of the 4 pain agents (childhood trauma is included here as it can cause any of the 4). Then you need to begin to understand what these issues are all about, and then to begin both resolving them and learning how to deal with them when they come up.

Donează pentru construcția Mănăstirii și a Centrului

Donează o singură dată

Donează lunar