Răspunsuri la întrebări

Maică, binecuvântați! Încă nu înțeleg cum să nu mă agăț, de exemplu de scârbă, când vine în Liturgia iertării? Mă agăț...
Mi se întâmplă uneori ca înainte de momentul primirii Sfintei Împărtășanii să mă apuce o stare de frică, anxietate, în...
Doamne-ajută, Maică! Mă înclin în fața Domniei Voastre!
Eu sunt poprul. Iar dimineață asta, parcă mi s-a clarificat. Poporul evreu din vremea Mântuitorului sunt eu.
Au temps du confinement mars 2020 Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi! Seigneur Jésus Christ, aie pitié de moi,...

Din dor de Maica

Pentru ca lumea să se înomenească, pentru ca să se înduhovnicească, trebuie ca eu să mă îndumnezeiesc. Numai omul se...
Mie mi-a fost multă vreme greu să fac deosebirea între întristare și akedie, mai ales că amândouă ne pot duce la...
Pofta nu e la cheremul libertății, ci al egoului. Libertatea îl poate ajuta pe om să se poarte omenește sau...
Primul pas spre însănătoșire este să recunoaștem că suntem bolnavi. Primul pas este această responsabilitate față de...
În loc să mă sperii că dacă nu împlinesc o poruncă „am încurcat-o”, am descoperit bucuria de a o alege pe cea care se...

Donează pentru construcția Mănăstirii și a Centrului

Donează o singură dată

Donează lunar