Articole

Așa cum organele noastre de simț au fiecare specificul lor și rolul lor, și duhul nostru are rolul săuspecific de a intra in contact cu Dumnezeu, cu harul Său. Acolo este acel "gol" în care intră harul sfințitor. Harul de a crește, de a ne menține...
O altă formă de a vedea lumina necreată este vederea propriilor păcate. Fără această lumină, fără prezența iubitoare a lui Dumnezeu în noi, nu ne putem vedea păcatele. Nu ne putem vedea neputințele. Și vom trăi mai departe proiectându-le pe ceilalți...
Demonii sunt creaturi. Ei sunt foarte inteligenți dar sunt creați. Ieșind din câmpul lor, nu mai au nicio putere asupra noastră. Dar pentru asta noi avem nevoie de curajul de a pierde anumite lucruri, anumite plăceri, anumite conforturi...Pierdem,...
Nu există vindecare până nu ne dăm seama că "asta nu e viață", că ce trăim nu este viața pe care o dorim în mod conștient. Viața "asta" e rezultatul automat al moștenirilor și educației din primii ani de viață pe care le întrupăm fără să putem alege...
Important e să stabilim ce este vrednicia.Principalele sensuri ale acestui cuvânt sunt: a fi capabil, a merita o anumită demnitate(funcție înaltă) și a fi harnic. Ca urmare, creștinește vorbind, nevrednicia este condiția omului care nu s-a împlinit...
Orice trăire a noastră poate fi privită din două perspective: gândire și simțire.Dacă mă ocup doar de ce gândesc, rămân în iad. Gândurile mă bagă întotdeauna în iad și-mi alimentează simțirea, care apoi devine conducătoarea gândirii. Părinții ne...
Nu e nevoie să baţi tu la uşa Domnului, ci doar să-i deschizi!El este deja la uşa inimii tale şi bate!Auzi? Fiecare bătaie a inimii tale este, de fapt, bătaia Lui la uşa ei!Când Îi vei deschide, bătăile inimii tale vor deveni sunetul auzit al...
Dar mereu și mereu avem nevoie să nu uităm că fără Domnul nu putem face nimic. Să luăm aminte, avem aici două realități: prima, noi nu putem face, a doua, prezența și puterea Domnului! Mulți nu înțeleg ce să facă omul când nu poate să facă ceva...
Calea eliberării, drumul sfințeniei este coborâre, este coborâre la iad. Cum spun Părinții, omul L-a pierdut pe Dumnezeu în rai și L-a regăsit în iad.Dumnezeu ne așteaptă în iad dar nu în iadul de dincolo, ci în iadul de aici; nu în cel exterior, ci...
Când Domnul ne cere să ne lepădăm de mamă și de tată, să-i urâm pentru El, ne cere tocmai să ne rupem de această legătură simbiotică, de aceastăsupunere la impulsurile venite din patimile-traume și să-i iubim așa cum ne învață El, să-i iubim ca...
Este nevoie să-I dăm lui Dumnezeu nu doar gândurile noastre, ci "toată viața mea", adică întreaga energie a vieții mele și toată simțirea mea.Nu ideile mele despre viață sunt viața mea, nu "povestea" pe care v-am spus-o este viața mea, ci simțirile...
Dacă înțelegem că nu putem fi buni fără Dumnezeu, deodată ni se ia o povară de pe suflet. Nu trebuie să fim altfel.Suntem așa cum suntem dar nu suntem gata.Această mizerie din mine este locul în care vine Dumnezeu să mă vindece, să mă sfințească.
Avem nevoie să ne acceptăm viața, să acceptăm adică faptul că avem viață, că suntem în viață, că suntem vii. Noi confundăm viața cu evenimentele ei,dar ea, viața, este viul din noi, este această uluitoare capacitate de a fi,de a simți și gândi și...
Plimbă-te prin templul Duhului Sfânt care este trupul tău! Mergi cu grijă, în vârful picioarelor, cu delicateţe, pentru că e lucrare sfântă acolo! Află acolo un loc de odihnă şi stai.
Vreau să știți că semnul credinței în Dumnezeu este un somn bun.Când te-ai culcat, știi că ești în brațele lui Dumnezeu și niciun loc de pe lume nu-i mai comod și mai sigur.Te așezi acolo și te odihnești, că știi că El te odihnește și El te trezește...
Maica Siluana a plecat la Domnul. Viața sa pământească a ajuns la final, pentru a o începe pe cea fără de sfârșit. Uimitor de frumoasă și adânc frământată a fost viața Măicuței. S-a născut într-o familie obișnuită pe vremea războiului. A avut, cu...
O știam cu mult înainte de a o întâlni. În 1997, tânărul ieromonah Nichifor Horia, actualmente PS Nichifor Botoșăneanul, îmi încredința, spre lectură și zidire, un manuscris. Era povestea unei convertiri, cu însemnări de jurnal, cu multe reflecții...
În seara zilei de 8 iunie 2021, s-a mutat la odihna cea veșnică roaba lui Dumnezeu Siluana schimonahia, de la Iași. A plecat dintre noi un Om duhovnicesc, un Om al lui Dumnezeu. Dar tocmai pentru că e vorba de un asemenea om, ieșirea sa trupească...
Am numărat cuminte toate plecările unui an cumplit de greu. Pe rând. Cunoscuți și necunoscuți. Prieteni. Subiect de rugăciune. Miez de Liturghie. Maica, însă, e altceva. Pentru că este altcineva. La prima întâlnire, la Craiova, câți ani au trecut...
E tare grea plecarea. Și pentru cei care pleacă, ținuți fiind de dragoste, dar, mai ales, pentru cei care rămân, lipsiți de mângâiere. Așa se întâmplă și acum când Maica Siluana pleacă „strânsă din două părți” (Filipeni 1, 23-24), să-L întâlnească...

Pagini

Subscribe to Articole