Lupta cea bună

What can I offer the Lord when I have nothing? Mother Siluana: 
„Celui care va huli împotriva Duhului Sfânt nu i se va ierta lui nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie”[1]? De unde deci se întâmplă să vină acest gând și în ce chip poate omul să se izbăvească de el?
Ca în orice alt lucru este vorba despre discernământ și despre întrebuințarea corectă. „Corect” reprezintă modul de acțiune care îl ajută pe om întru îndeplinirea scopului său care este împlinirea sa, perfecțiunea personală veșnică – îndumnezeirea....
Omul a fost făcut de Dumnezeu pentru a participa la viața Lui, pentru a deveni Dumnezeu prin har. Toate însușirile pe care Dumnezeu le posedă prin firea Lui (atotcunoașterea, atotputernicia, nemurirea, fericirea), omul le va dobândi ca o ofrandă a...
„Nu e treaba ta dacă părinții trăiesc în bună înțelegere sau nu, dacă se ceartă, dacă sunt buni sau dacă nu sunt buni - pentru tine, ei trebuie să fie ceva sfânt, că să ai parte de binecuvântarea lui Dumnezeu, ca să îți fie ție bine. Da. Nu trebuie...
M-am întâlnit cu părintele Stăniloae după ce ieșise din închisoare și, rugându-l să-mi dea un sfat duhovnicesc, mi-a spus următoarele: „Fii optimist. Roagă-te necontenit, lasă-te în voia lui Dumnezeu, mulțumește-I pentru toate. Nu te lega de nimic...
Viața este rememorarea Genezei - facerii lumii. Fiecare din noi rememorăm cele șapte zile ale facerii lumii. Și „dimensiunile” acestor zile sunt specifice fiecăruia în parte. Dar toți trebuie să parcurgem cele „șapte zile ale vieții”, până la odihna...
„Și nu uitați de Domnul”, Monahia Rafaela Urdă, Iași, 2017
Izbăvire din toate răutățile și cale scurtă către mântuire este adevărata dragoste a lui Dumnezeu întru cunoștință și lepădarea totală din suflet a dragostei față de trup și față de lume. Prin care lepădând pofta plăcerii și frica de durere, ne...
Mult am vorbit cu anumiți colaboratori ai Patriarhului. Am observat că ei nu înțeleg corect „contactul” cu creștinii din Apus. Ei cred că însuși contactul, însăși „întâlnirea” cu ei îi va duce la compromisuri, la pierderea „plinătății” Orthodoxiei....
Așa cum trupul se hrănește trupește cu hrană din pământ și trăiește, tot așa sufletul credincios și vrednic se hrănește duhovnicește cu hrană cerească din Duhul cel dumnezeiesc și trăiește viață duhovnicească. Iar dacă nu poate sufletul acela, din...
– Nu vreau să mă rog seara. Cum să mă pregătesc pentru rugăciunea de seară? Nu vrei să te rogi serile pentru că tu doar rostești rugăciunile, nu te rogi, de fapt. Și, de aceea, o resimți ca pe o povară.
Se poate presupune că viermele cel neadormit și focul cel nestins din viața ce va să fie (Marcu 9,44) au înțeles de veșnica întristare pentru faptul că a existat o vreme când tu, ca om, îți puteai arăta dragostea față de Domnul, când ai fi putut...
Profesorii trebuie să se roage mereu Lui Dumnezeu să poată oferi nu doar informații, ci să le dăruiască o modalitate de a transmite duhul vieții. Procesul de învățare să aibă loc în duhul rugăciunii și al ascultării față de Tainele Bisericii...
„Fraților, de mare nevoie este să ne împărtășim des, ca să avem în noi Viața, Care este Iisus Hristos și ca să nu murim moarte sufletească. Căci acei care nu se hrănesc adesea cu această hrană duhovnicească, cu adevărat mor. Și deși se arată că...
Oamenii s-au îndepărtat de Taina Mărturisirii și de aceea se îneacă de gânduri și de patimi. Câți nu vin și cer să-i ajut în vreo problemă a lor, dar nici nu se spovedesc și nici nu merg la biserică. „Mergi la biserică?”, îi întreb. „Nu”, îmi...
„Cel ce respinge criticile cele îndreptățite sau neîndreptățite își respinge propria mântuire. Oricine dobândește capacitatea de a-și vedea propria păcătoșenie vede nu păcatele individuale, ci completa deformare a sufletului său care neîncetat...

Pagini

Donează pentru construcția Mănăstirii și a Centrului

Donează o singură dată

Donează lunar

Subscribe to Lupta cea bună