Problemele legate de putere şi control şi adicţia sexuală

Versiune tiparTrimite unui prieten

Traducere de Călin Drăgan
text preluat de pe http://www.sexaddicthelp.com/Articles/power.htm ©2003;

Adicția sexuală este uneori manifestarea exterioară a unei probleme mai adânci, legată de putere și control. Cu alte cuvinte, o problemă legată de putere și control generează apariția și dezvoltarea adicției sexuale. O problemă legată de putere/control este, la bază, faptul că persoana nu a dezvoltat un echilibru sănătos al puterii și controlului în comportamentul lor, în relaționarea cu alte persoane, precum și în gândirea și viața lor emoțională. Când cineva are o problemă legată de putere/control, este posibil ca acea persoană să aibă dificultăți în a controla anumite aspecte comportamentale, legate de hrană, băutură sau activitatea sexuală, de exemplu. Sau, dimpotrivă, s-ar putea să fie mult prea stricți cu acestea și/sau cu alte comportamente; (...)

În relațiile interpersonale, o persoană cu o problemă legată de putere/control poate fi vulnerabilă la a fi ușor dominată de către ceilalți, sau ar putea fi ei înșiși prea dominatori față de ceilalți, sau ar putea fi supuși ambelor situații, aceasta depinzând de persoana cu care se află în legătură la un moment dat. În termeni de emoții și gânduri, o persoană care are aceste dificultăți, ar putea să aibă gânduri care scapă de sub control sau emoții care scapă de sub control, sau care sunt prea controlate (ex: ei nu pot permite emoțiilor lor să curgă firesc, respectiv să lase gândirea să se desfășoare în moduri sănătoase și creatoare).

Problemele de putere și control se dezvoltă în mod tipic în copilărie, datorită a ceea ce părinții, îngrijitorii sau rudele mai în vârstă fac sau nu fac în legătură cu noi. De exemplu, dacă un părinte este prea strict, copilul, foarte probabil, va dezvolta o problemă legată de control/putere. Un alt fel de a spune asta este: copilul va avea multe dificultăți în dezvoltarea adecvată a propriei lor puteri și control în anumite aspecte ale comportamentului lor, ale relațiilor cu oamenii și chiar în gândirea și emoțiile lor, pentru că au fost prea strict controlați. Dacă ai fost prea strict controlat când ai fost copil, poate fi dificil pentru tine să ai un nivel de putere și control propriu sănătos. Copiii își încep viața cu o imensă lipsă de control, manifestată în multe aspecte ale vieții lor. Multe lucruri țâșnesc din trupurile, emoțiile și mințile lor la început iar părinții trebuie să depună un efort pentru a-i ajuta să câștige controlul asupra acestor lucruri la momentul potrivit în creșterea lor.

Pe măsură ce copilul crește, el de asemenea își “împinge” comportamentul și manifestările verbale în multe direcții. Este ca și cum copilul face exerciții de ridicat greutăți emoționale când face asta. Și este responsabilitatea părinților să fie ei înșiși cantitatea potrivită de greutate emoțională pentru copiii lor, astfel încât ei să fie în stare să o ridice și să devină mai puternici. Dacă greutatea este prea mare (părinții sunt prea stricți), copilul nu va fi în stare să o ridice și nu va fi deci capabil să dezvolte o putere și un control sănătos. Dacă greutatea este prea ușoară, (părinții nu stabilesc nici o limită puterii și controlului), nu există nici o greutate pentru a fi ridicată, și iarăși, el nu poate să se întărească și va fi foarte greu să dezvolte putere și control sănătos. Astfel, fie că stilul de părinte este prea strict, fie este prea lejer, în general va rezulta un copil care nu va fi capabil să-și dezvolte propria sa putere și control adecvate.
O dată ce copilul a crescut și a ieșit în lume, sunt mari șanse ca această problemă a lui să apară într-un fel sau altul. S-ar putea să aibă probleme în a-și controla cheltuielile, sau s-ar putea să fie prea strict cu cheltuielile lui. Sau s-ar putea să fie prea ușor controlat și dominat de alți oameni. Sau, s-ar putea să fie prea dominator în relațiile cu ceilalți. Unii oameni vor manifesta această problemă doar ca o vulnerabilitate față de pierderea controlului. De exemplu, ar putea pierde controlul asupra altor persoane, asupra sexului, asupra hranei, asupra alcoolului etc. Unii oameni pot manifesta o problemă legată de putere/control fiind prea stricți doar în anumite aspecte ale vieții lor. Iar pentru anumiți oameni care au această problemă, se va manifesta în ambele feluri. Ambele stiluri comportamentale sunt de fapt două fațete ale aceleiași medalii și nici una nu reprezintă soluția la problemă.

Majoritatea oamenilor care vin la terapie pentru adicța sexuală rezultată dintr-o problemă de putere/control, au de obicei dificultăți în a-și controla comportamentul; cu alte cuvinte, ei acționează adesea într-o manieră lipsită de control. Cu alte cuvinte, ei sunt în afara controlului sau își pierd prea ușor controlul asupra comportamentului lor sexual. Și de asemenea, în general, acești oameni sunt prea controlați de către părinți sau rude mai în vârstă. Un control prea strict este foarte distructiv față de autonomia copilului și față de granițele sale personale, în timp ce dacă este prea puțin control din partea părinților, răul este cu mult mai mic și autonomia aceluia și granițele sale personale vor rămâne mult mai intacte și va fi mult mai ușor să se dezvolte un control sănătos între limitele firești și consecințele vieții.
Sarcina terapiei este așadar stăpânirea acestei probleme. Uneori, este o traumă provenită din controlul excesiv care s-a produs în copilărie și care se cere a fi vindecată. Alteori, o persoană doar are nevoie de ajutor pentru a-și dezvolta înlăuntrul ei o capacitate de control sănătoasă, astfel încât, atunci când va suferi, să nu piardă controlul - acesta va fi considerat un aspect ce ține de o traumă de dezvoltare. De obicei, ajută foarte mult dacă terapeutul inițial va ajusta problema astfel încât persoana să știe că este vorba despre o problemă legată de putere/control. Claritatea asupra problemei este esențială ca prim pas.

Apoi, pasul următor, terapeutul poate ajuta ghidând persoana către a-și întări tot mai mult și mai mult puterea și controlul. Această dezvoltare cere timp, deoarece este un întreg proces în dezvoltare. Adesea spun oamenilor că atunci când ai fost copil, părinții ar fi trebuit să-ți stabilească limite sănătoase tot timpul, astfel încât să le poți interioriza. Dacă nu le-ai primit de la părinții tăi sau de la cei care au avut grijă de tine când ai fost copil, acum este datoria ta să ți le oferi ție însuți. Cu alte cuvinte, este ca și cum ai avea un copil interior, sau câțiva copii/adolescenți interiori, iar aceste părți interne ale tale nu au deloc limite, sau limitele sunt foarte slabe. Astfel încât tu însuți ai sarcina dificilă dar solicitantă de a stabili limite potrivite pentru aceste părți ale tale, și de a stabili de asemenea consecințele pentru cazul în care încalci aceste limite. De exemplu, să spunem că am stabilit pentru mine însumi o limită anume că nu este bine să mă masturbez vizionând pornografie, pentru că am ajuns la concluzia că mă face să mă simt mizerabil. Aceasta este o limită, iar acțiunea pe care am stabilit-o drept consecință a ”alunecării” este că voi deconecta calculatorul timp de o săptămână (acesta este doar un exemplu de consecință). Astfel, când aluneci, îți vei aplica singur consecința. Acesta este un bun exemplu de consecință, deoarece când copiii încalcă o limită este foarte eficient să li se aplice o consecință care să reflecte în mod direct rezultatul acelui tip de încălcare. Cu alte cuvinte, deconectarea calculatorului în exemplul de mai sus este o consecință a folosirii neadecvate a calculatorului, iar mesajul de a îndepărta computerul este direct și puternic.

Un alt aspect al muncii terapeutice cu această problemă este mânia și implică efortul de a o integra în puterea sănătoasă, în controlul și granițele personale. Copiii își exprimă adesea furia drept cale de a afla ce este bine și rău în lumea în care trăiesc, precum și ce este permis sau neadecvat în comportamentul lor sau al altora. Copiii au o nevoie naturală de a-și exprima mânia când simt că lucrurile nu sunt corecte, bune, sau când nevoile lor nu sunt împlinite. Când părinții sunt prea stricți, copilul de obicei își va înăbuși furia și se va supune controlului părintelui. Acest aspect cauzează multe probleme deoarece mânia este atât de importantă în dezvoltarea sănătoasă a puterii, controlului, granițelor și autonomiei personale.

Când aceasta s-a întâmplat, adesea multă muncă în terapie este necesară pentru a readuce mânia la suprafață, iar apoi a lucra pentru a o integra astfel încât să nu fie doar furie lipsită de control - ci energie utilă pentru putere, control și granițe personale sănătoase. Unii oameni nu au nevoie de ajutor pentru a-și accesa furia, căci deja ei sunt foarte furioși dar ei au nevoie de ajutor și îndrumare pentru a integra această energie astfel încât să fie valoroasă și pozitivă în viața lor.
În rezumat, o adicție sexuală uneori se dezvoltă datorită supra-controlului îngrijitorilor în timpul copilăriei. Acest supra control afectează abilitatea copilului de a-și dezvolta propriul său control sănătos, propriile sale granițe și puterea sa personală. Când adicția sexuală este manifestarea unei probleme legată de control, poate fi extrem de util să înțelegem problema legată de control care există în adâncime, și cum anume a apărut și s-a dezvoltat. Apoi, în al doilea rând, munca ar trebui centrată acolo, pe acea problemă adâncă legată de putere și control, drept cale de a ajunge la rădăcina adicției sexuale și de a readuce o putere și un control sănătos în viața persoanei.

Power and Control Issues and Sexual Addiction by Mark Robinett
A sexual addiction is sometimes an outer manifestation of a deeper power and control issue. Another way to say it is that a problem with power and control caused a sex addiction to develop. A power/control issue is basically an issue where a person has not developed a healthy balance of appropriate power and control in their behavior, in their interpersonal relating with other people, and in their thinking and emotions. When someone has a power/control issue they might have difficulty in controlling certain behaviors like eating, or drinking or sex for example. Or they might be too controlled with these and/or other behaviors; for example they might be over-controlled with their sexual behavior in that they only occasionally allow themselves to be sexual, even when they have a willing partner. In interpersonal relationships, a person with a power/control issue might be vulnerable to being easily controlled by others, or they might be too controlling of others, or they might do both depending on with whom they are relating to at the time. In terms of emotions and thoughts, a person with this issue might have thinking that gets out of control, or emotions that get out of control, or that are too controlled (ie. they can’t allow their emotions to flow appropriately, or their thinking to let go appropriately into new or creative ways).

Once a child has grown up and is out in the world, chances are he will have this issue show up in some way. He might have trouble controlling his spending, or he might be too controlled with his spending. Or he might be easily controlled or over-powered by other people. Or he might be too over-powering of others. Some people will manifest this issue only as a vulnerability to loosing control. For example, they might loose control to other people, to sex, to food, to alcohol, etc. Some people may manifest a power/control issue only by being too controlling in some areas. And for some people with this issue, it will manifest in both ways. Both styles of behavior are two sides of the same coin and neither is a solution to the problem.

Most people that come to therapy for sexual addiction resulting from a power/control issue typically have trouble controlling their behavior; in other words, they behave in an out of control way. In other words, they are out of control or too easily loose control with their sexual behavior. And most commonly these are people who were too controlled by parents or older siblings.  Too much control is very disruptive to a child’s autonomy and boundaries whereas when there is too little control by parents, not as much damage occurs and one’s autonomy and boundaries stay much more intact and there’s an easier time developing appropriate control through the natural limits and consequences of living.

Power and control issues typically develop in childhood because of what parents, caregivers or older siblings do or do not do. For example, if a parent is too controlling, a child is likely to develop a power/control issue. Another way to say this is child will have a lot of trouble with developing their own appropriate power and control in areas of behavior, people and sometimes even in their thinking and emotions, because they were too controlled. If you were too controlled when you were a child it might be difficult to have your own a healthy level of power and control. Children start out in life with a tremendous amount of out-of-control ness in all kinds of ways. Lots of stuff spews out of their bodies, emotions and minds early on and parents have to work to help them gain healthy control of these things at the appropriate time in their development. As a child grows, he also pushes in many ways with his behavior and expressions. It’s like a child is doing emotional weight lifting when they do this. And it’s the parent’s job to be the right amount of weight for their child so they can lift it and get stronger. If the weight is too heavy (the parents are too controlling) the child won’t be able to lift and won’t be able to develop healthy power and control. If the weight is too light (the parents don’t give any limits or control) there’s nothing to lift and again he can’t get stronger and it will also be hard to develop healthy power and control. Either parenting style of too much control or too little control will in general result in a child not being able to develop its own appropriate power and control.

The task in therapy then is to master this issue. Sometimes there is trauma from the over control that happened in childhood that needs to be healed. Sometimes a person just needs help getting a good healthy amount of control developed within so they can not loose control when its going to hurt them – this would be considered a developmental trauma issue. Usually it helps a lot for a therapist to first frame the issue as a power/control issue so the person can see what is going on. Clarity about the issue is essential as a first step. Then secondly, a therapist can help guide the person towards developing more and more healthy power and control. This can take time to develop because it’s a developmental process. I often tell people that when you were a kid, your parents where supposed to give you good healthy limits all the way along so you could internalize them. If you didn’t get them from your parents or caregivers as a kid, now it’s you’re job to give them to your self. In other words it’s like having an inner kid, or several inner kids / teenagers and these internal parts of you don’t have any limits, or very good limits. So you have the difficult and challenging task of setting appropriate limits with these parts of yourself and giving yourself consequences when you don’t stick with the limits. For example, lets say you’ve set a limit with yourself where it’s not OK to masturbate to any kind of porn because you’ve found that this kind of masturbation always makes you feel lousy. This is the limit and you’ve set up a consequence that if you slip, you’ll disable your computer for a week (this is just an example of a consequence). So when you slip, then you need to give yourself the consequence. This is a good example of a consequence because when kids break a limit its most effective to give them a consequence that reflects a direct result from breaking the limit. In other words, disabling the computer in the above example is a consequence of misusing the computer and the message is direct and powerful to take the computer away.

Another aspect of the work in therapy with this issue involves working with anger to integrate it into healthy power, control and boundaries. Children often express anger as a way to find out what’s right and wrong with the world they’re in and what is appropriate or inappropriate with theirs and other’s behavior. Children have a natural need to express anger when things don’t feel right, fair, or needs aren’t getting met. When parents are too controlling a child will usually shut down his anger and submit to the parent’s control. This causes a lot of problems because anger is so important to the healthy development of power, control, boundaries and one’s autonomy. When this has happened, often a lot of the work in therapy is to get the anger coming back up and then working to integrate it so its not just anger and out of control – but useful energy for power, control and healthy boundaries. Some people don’t need help accessing the anger as they’re already plenty angry but they usually need help and direction to integrate this energy so that it’s valuable and positive in their lives.

In summary, a sexual addiction sometimes develops because of over-control by caregivers during childhood. This over-control disrupts a child’s ability to develop its own healthy control, power and boundaries. When a sexual addiction is a manifestation of a control issue it can be very helpful to first understand the deeper control issue and how it developed. Then secondly the work should be focused there at this deeper issue of power and control as a way to get at the roots of the sexual addiction and to reclaim one’s healthy power and control.

Donează pentru construcția Mănăstirii și a Centrului

Donează o singură dată

Donează lunar