Uşurarea conduce la pasivitate

Versiune tiparTrimite unui prieten

Uşurarea conduce la pasivitate

"Alcoolicul s-a obişnuit cu băutura în aşa măsură, încât numai printr-un efort deo­sebit ar reuşi să renunţe la ea. Capacitatea sa de a face faţă dificultăţilor interioare şi exterioare s-a diminuat. Acest fenomen are la bază simptome asemănătoare acelora pe care le întâlnim la boli organice, de exemplu în cazul atrofiei musculare provocate de inactivitate. Tot aşa cum după ce o persoană a zăcut la pat multă vreme muşchii săi se atrofiază, şi capacitatea psihică de a face faţă conflictelor şi tensiunilor se diminuează pe măsură ce nu este folosită. În această fază, nu e ne­voie să se ajungă până la ebrietatea făţişă. Adeseori, se va recurge la alcool doar până la atingerea stadiului în care presiunea psihică încetează. Acest consum de alcool nu dă de bănuit nici alcoolicului şi nici celor din jur. După un anumit timp se constată o creştere a toleranţei faţă de alcool, ceea ce înseamnă că, acum, e nevoie de o cantitate mai mare de alcool decât înainte pentru atingerea stadiului dorit.
Spre sfârşitul primei faze, la alcoolic s-a instalat convingerea că nu poate nici trăi, nici lucra fără consumul, temporar sau permanent, de alcool. El crede că nu este în stare să învingă, fără alcool, situaţiile conflictuale, bolile sau dificultăţile sociale. Cu aceasta s-a ajuns în domeniul de graniţă spre dependenţă, şi anume nu numai în cazul băutului excesiv, ci şi atunci când, din obişnuinţă, se consumă cantităţi mici de alcool. Totuşi, anturajul nu remarcă primele simptome, deja se­sizabile psihologic şi medical, şi nici lenta evoluţie a bolii, ce durează mai mulţi ani, caracteristică alcoolismului la adulţi. Alături de modificarea toleranţei, în absenţa alcoolului pot deja apărea fenomene legate de sevraj şi devieri compor­tamentale. Aşa ar fi scăderea interesului pentru lucrurile cotidiene, pierderea în amănunte, continua repetare a anumitor lucruri, restrângerea activităţii şi dimi­nuarea capacităţii de autocritică. Totuşi, aceste semne ale unei boli incipiente nu sunt recunoscute ca fiind consecinţe ale consumului de alcool sau sunt considerate ca fiind nesemnificative."
[extras din Eberhart Rieth, Alcoolismul, o boală]
Restul cărții aici:
http://www.scribd.com/doc/29892161/Eberhard-Rieth-Alcoolismul-o-Boala

Donează pentru construcția Mănăstirii și a Centrului

Donează o singură dată

Donează lunar