Care sunt bunătățile acelea date nouă de Hristos la care și îngerii voiesc să privească?

Versiune tiparTrimite unui prieten

Întrebarea a 4-a
Care sunt bunătățile acelea date nouă de Hristos la care și îngerii voiesc să privească (1 Petru, 1:12), după cum spune Sfântul Petru, corifeul apostolilor?
Răspuns

1. Unii spun că aceste bunătăți sunt cele pe care ochiul nu le-a văzut (1 Cor. 2:9) alții, în sfârșit, zic că este vorba despre taina împărtășirii noastre. Dar pentru care pricină este așa? Căci jertfa cea fără de sânge este săvârșită, este străjuită și făptuită prin sfinții îngeri. Așadar, ni se pare nouă că și îngerii doresc să privească, adică doresc ca și în firea lor, precum în trupul nostru, să se sălășluiască prin fire Dumnezeu Cuvântul Cel ce i-a făcut pe ei.
2. Doresc iarăși ca și firea lor să fie închinată și slăvită și așezată pe tronul heruvimic în sânurile Tatălui, precum și firea noastră este închinată în Hristos Iisus de ei și de toată făptura văzută și nevăzută. Iarăși doresc ca și ei să aibă cheile Împărăției cerurilor și să șadă pe cele douăsprezece tronuri judecând lumea precum Hristos în ziua judecății și cum o vor judeca pescarii.
3. Eu zic: Doresc Heruvimii și Serafimii să aibă asemenea îndrăznire înaintea lui Hristos câtă a avut ucenicul acela care și-a rezemat capul de pieptul Lui (In 21:20) și câtă îndrăznire au avut femeile păcătoase care L-au uns cu miruri și miresme (Mt. 26:7; Mc. 14:3; Lc. 7:37). Și îți voi spune ceva mai mare decât toate: a zis Hristos că atunci când va veni în ziua judecății, puterile cerului se vor clătina cu frică și cutremur înaintea Lui (Mt. 24:29) iar pe drepți îi va pune la masă și, apropiindu-Se, le va sluji lor (Lc. 12:37), Cel ce i-a făcut pe ei.
4. Acestea și altele asemenea sunt cele pe care și îngerii doresc să le privească
(1 Petru, 1:12), adică să ajungă la ele.

Sf. Anastasie Sinaitul, Întrebări și răspunsuri
(Traducere din greaca veche: Laura Enache)

Donează pentru construcția Mănăstirii și a Centrului

Donează o singură dată

Donează lunar