Activităţi prioritare

Versiune tiparTrimite unui prieten

ACTIVITĂŢI DE FORMARE
Formarea voluntarilor este una din principalele direcţii ale activităţii Centrului nostru. Interesul nostru este acela de a putea extinde cât mai mult reţeaua de consiliere în diferite medii (parohii, şcoli, spitale, facultate, grădiniţe), pentru ca toată lumea să poată beneficia de sfatul şi de ajutorul unui consilier ortodox.

Principalele probleme care apar în aceste medii sunt de comunicare, înstrăinare de sine, ceilalţi, Dumnezeu. De aceea consilierul format în duhul psihoterapiei ortodoxe va cunoaşte şi modalităţile de depăşire a diferitelor bariere ale comunicării şi sprijinire a noii relaţii, indiferent cu cine ar fi.

Activitatea de formare se realizează prin intermediul următoarelor cursuri şi activităţi:

Curs practic de consiliere care este destinat diferitelor medii: persoane care lucrează cu oamenii, membri ai unor instituţii (asistenţi sociali, profesori, medici, preoţi) şi studenţi de la diferite facultăţi.

Curs de însuşire a tehnicilor de consiliere adresat studenţilor din anii terminali ai Facultăţii de Teologie secţia Asistenţă Socială.

Scopul acestui curs este de a forma consilieri care prin aceste şedinţe de consiliere să parcurgă ei înşişi un demers al autocunoaşterii şi formării prin testele proiective.

Curs de scrierea proiectelor de finanţare, un curs foarte util tuturor celor care lucrează în domeniul asistenţei sociale sau care vor lucra.

Curs managementul proiectului este un curs destinat organizaţiilor (ce funcţionează cu binecuvântarea Bisericii) care implementează proiecte.

Participanţii sunt membri coordonatori de proiecte, directori executivi ai organizaţiilor, alţi membri ai echipelor de proiect (inclusiv contabilii).

Catehizare şi educaţie religioasă la copiii din grădiniţe, elevi la Şcoala Generală. Această activitate are ca scop familiarizarea copiilor cu principalele învăţături ale Bisericii Ortodoxe. Copiii sunt foarte receptivi la aceste învăţături şi, de multe ori, ei devin propovăduitorii cei mai buni în familiile şi cercurile lor de joacă. Este foarte important ca lor să li se răspundă la fiecare întrebare cât mai simplu şi pe înţelesul lor şi, mai ales, cu exemple vii (parabole, povestiri, poezii).

Elevii de şcoală generală dispun de programul de educaţie religioasă şi catehizare prin participarea consilierilor la şedinţele cu părinţii, diferite ore deschise (dirigenţie, vizite la Mănăstire) şi întâlniri periodice la Centru nostru (consiliere de grup). Aceste întâlniri au loc la cererea diriginţilor şi profesorilor de religie sau a elevilor.

Grupul de suport a persoanelor cu probleme psihice. Principala problemă a persoanelor cu probleme psihice este aceea că nu au cu cine comunica şi mai ales că ei cred că sunt singuri.

Vorbind cu ceilalţi ei îşi spun problemele şi mai ales văd că ceea ce credeau că este doar problema lor este de fapt şi a celorlalţi şi deci ei nu sunt singuri.

Curs de formare de lideri ai grupurilor de tineri din parohii. Are ca scop formarea ca lideri a tinerilor care s-au remarcat prin activitatea desfăşurată în cadrul grupurilor de tineri care funcţionează pe lângă parohiile din Arhiepiscopia Craiovei.

În urma acestor cursuri sperăm ca rolul tinerilor formaţi să crească tot mai mult degrevând astfel preotul paroh de cât mai multe din atribuţiile care-i revin ca organizator al activităţilor destinate tinerilor.

Seminarul Paşi spre desăvârşire cu 15 cadre medicale. Este un seminar de dezvoltare şi cunoaşterea personală şi de formare a abilităţilor de lucru cu pacienţii. În cadru acestui seminar tehnicile utilizate sunt de terapie emoţională, parcurgându-se etapele modelului Baron de consiliere.

ACTIVITĂŢI DE CONSILIERE

Centrul nostru desfăşoară o importantă activitate de consiliere a persoanelor aflate în situaţie de criză. Modul în care noi începem consilierea cu aceste persoane este diferit de la caz la caz. Fie ne caută ei, fie ne întâlnim pe stradă, fie sunt trimişi la noi. De aceea nu se poate preconiza ce număr de persoane va fi consiliat.

În mod organizat avem următoarele segmente de consiliere, susţinute de consilierii specializaţi ai Centrului nostru:

La Penitenciarul de Maximă Siguranţă:

Consilierea cu deţinuţii închişi pe viaţă se va desfăşura, ca şi până acum, o dată pe săptămână cu un număr ce variază de la 8 la 15 deţinuţi.

Deţinuţii care sunt scoşi la consiliere se află într-o permanentă corespondenţă cu noi. Le cunoaştem astfel problemele, nelămuririle, greutăţile şi, în funcţie de importanţa problemelor şi timp, ne întâlnim în cele 3 ore rezervate consilierii individuale.

Pentru că unii dintre deţinuţi nu mai au nici o legătură cu familiile lor am vrea să-i ajutăm şi material (hrană, rechizite, cărţi, haine de strictă necesitate). Ajutorul material îl acordăm ca o mângâiere în sărbători, atunci când ei nu au de la cine primi nimic.

Consilierea de grup în vederea pregătirii deţinuţilor pentru perioada post-detenţie se va desfăşura pe tot parcursul anului o dată pe săptămână cu 18 deţinute, având prioritate deţinutele care urmează să se elibereze în perioada imediat următoare.

Consilierea urmăreşte identificarea potenţialului de reintegrare socială şi stabilirea unui plan personalizat de acţiune pentru perioada post-detenţie.

Consiliere de grup în vederea pregătirii pentru detenţie cu deţinutele aflate în arest preventiv se desfăşoară o dată pe săptămână. Numărul este fluctuant, în funcţie de deţinutele care se află în arest preventiv. Consilierea urmăreşte identificarea şi depăşirea temerilor pe care le au persoanele aflate în arest preventiv referitor la perioada de detenţie care, în general urmează.

Consilierea persoanelor cu diferite probleme ce intră în legătură cu noi prin recomandarea diferitelor persoane ce ne cunosc, fie pe stradă sau pur şi simplu vin într-o stare critică la Centrul nostru neştiind cu ce i-am putea ajuta.

Cu ei facem fie consiliere de grup, fie individuală. Dacă problemele lor nu sunt doar în legătură cu ei, atunci noi vrem să intrăm în legătură şi cu familiile lor sau celelalte persoane implicate în problemă.

Această primă discuţie cu ei va ghida orientarea lui: fie consiliere individuală, de grup sau de cuplu, sau trimiterea la alţi specialişti (psiholog, instituţie specializată pe ajutorarea materială.). Această consiliere se va realiza de către consilierii specializaţi ai Centrului nostru care au în principal următoarele atribuţii:

  • cunoaşterea resurselor proprii şi a specificului de implementare a lor.
  • familiarizarea cu problema beneficiarului (scopul, persoane implicate, alte soluţii încercate).
  • identificarea problemei reale a beneficiarului.
  • identificarea tipologiei beneficiarului (modul cum se poate discuta cu el, deschiderea lui, scopul pentru care a venit) şi a sistemului lui de valori.
  • recunoaşterea modalităţii de lucru cu beneficiarul.
  • orientarea beneficiarului spre o anumită formă de servicii ale Centrului nostru (consiliere de grup, individuală, de cuplu) sau serviciile altor instituţii.

Grupul de consiliere a sindromului post-avort cu educatoarele de la grădiniţa Sfânta Lucia necesită o nouă organizare pentru continuarea sesiunilor de consiliere pentru că nu au fost parcurse toate etapele necesare vindecării şi, mai ales, educatoarele necesită în continuare sprijinul.

Câteva persoane din acest grup au depăşit fazele critice ale acestei consilieri (negarea, ruşinea, vina, plângerea pierderii) iar acum ele au devenit persoane-suport în consilierea tuturor.

Grupul de consiliere a sindromului post-avort de la sediul Centrului cu 15 femei. Dorinţa noastră este ca mai multe femei să cunoască importanţa acestei consilieri în rezolvarea conflictelor interioare, în împăcarea cu Dumnezeu şi cu sine.

Grupul de dezvoltare personală a persoanelor cu dizabilităţi.

Scopul acestei consilieri este de identificare a potenţialului de socializare a tinerilor care au un handicap fizic, transformarea grupului într-o echipă eficientă, capabilă să proiecteze şi să implementeze activităţi cu scopul rezolvării problemelor individuale sau de grup.

Se mai urmăreşte şi identificarea celor mai eficiente mijloace de sensibilizare a opiniei publice privind problemele persoanelor cu dizabilităţi şi folosirea lor în limita resurselor (umane, materiale, financiare, informaţionale, de timp) de care dispune la acest moment grupul.

Grupul de mediere a conflictelor cu deţinuţi de la Penitenciarul de Tineri şi Minori cu 25 deţinuţi (două grupe).

Criteriile de selecţionare au fost ca din fiecare celulă să participe 2 deţinuţi cu probleme de comportament şi unul care nu creează probleme.

Grupul de mediere a conflictelor cu personalul Penitenciarul de Maximă Siguranţă.

Scopul acestui grup este de identificare a problemelor ce apar în interiorul personalului Penitenciarului şi moderarea acestora prin participarea deschisă şi directă.

Donează pentru construcția Mănăstirii și a Centrului

Donează o singură dată

Donează lunar