Ce rugăciuni trebuie să fac eu ca mamă?

Versiune tiparTrimite unui prieten

Maică aş vrea şi eu să vă întreb ce rugăciuni trebuie să fac eu ca mamă să îi ajute Dumnezeu fetiţei mele la examen şi copiilor mei care sunt plecaţi din ţară la muncă în străinătate.
Maria

Orice rugăciune a mamei făcută cu încredere în Domnul şi în mila Lui pentru noi e bună, dar pe primul loc este Sfânta Liturghie. Acolo ne ducem neputinţele, acolo ne lepădăm grijile cele lumeşti, acolo ne îngrijim de Viaţa noastră cea adevărată, acolo ne rugăm pentru toţi oamenii, acolo Îl lăudam pe Domnul, acolo Îi mulţumim pentru toate, acolo îi cerem toate şi acolo Îl primim pe El ca hrană şi putere ca să biruim păcatul şi iadul din noi şi din afara noastră. Să nu lipseşti pentru nimic în lume de la această Întâlnire Duminicală şi, după sfânta rânduială, să te Împărtăşeşti ca să-L ai pe Domnul în toată viaţa dumitale.

Apoi, să iei har peste har din Sfintele Taine şi Ierurgiile care ne mai sunt puse la îndemână de Domnul în Sfânta Lui Biserică: Spovedania, Maslul, Sfeştania, Sfinţirea apei şi a casei. Lipirea de Domnul şi de harul Său va face ca orice gând de binecuvântare şi de rugăciune pentru copii să fie cale de venire a harului peste ei şi în viaţa lor chiar dacă întoarcerea lor în Biserică nu este încă desăvârşită. Fără această legătură vie cu Dumnezeul Cel Viu, rugăciunea poate deveni un act magic, prin care încercăm să forţăm mâna lui Dumnezeu să facă ce vrem noi, chiar dacă noi nu facem ce voieşte El. Maica Domnului ne învaţă la nunta din Cana Galileii: "faceţi tot ce vă va spune El"! Acelaşi lucru ni-l spune şi astăzi, când privim icoana în care ni-L arată cu mâna pe Fiul său şi Dumnezeul nostru!

Apoi, să-i binecuvântezi cu buzele şi cu gândul ca nici un gând de blestem sau ocară să nu străbată prin acest acoperământ!

Apoi, să ne scrii şi nouă ca să ne bucurăm împreună de cele ce le vei trăi făcând aceasta, de bucuria în care vei intra, cu copii cu tot, chiar şi atunci când vitregiile vieţii vă vor răni pe Cale.

Aşa să vă ajute Dumnezeu!

Cu drag şi nădejde,

M. Siluana

Donează pentru construcția Mănăstirii și a Centrului

Donează o singură dată

Donează lunar