Mintea omenească

Versiune tiparTrimite unui prieten

Vreau să-L cuprind pe Dumnezeu cu mintea... și am multe ispite de a-L ispiti pe Dumnezeu: De ce omul nu poate cunoaște ființa lui Dumnezeu? Atotputernicia și atotștiința? În învățătura de credință găsesc:

„Știm noi ceva despre ființa lui Dumnezeu?

Nu putem cunoaște ființa lui Dumnezeu nici pe calea firii, nici pe calea mai presus de fire. Ființa lui Dumnezeu este „ascunsul” tainic, la care nu ne putem ridica cu mintea și cu care nu putem intra în legătură. Ea e mai presus de orice nume, cum spune Pseudo-Dionisie Areopagitul. Dar noi cunoaștem lucrările acelei ființe, care coboară la noi, cum zic Sfinții Părinți. Toate numele ce le dăm lui Dumnezeu, privesc aceste lucrări; întelepciunea lui Dumnezeu, văzută în lume, este o astfel de lucrare; puterea Lui creatoare, la fel. Aceste lucrări le mai numim și însușiri ale lui Dumnezeu, sau pe baza acestor lucrări Îi dăm lui Dumnezeu așa numitele însușiri. În cunoașterea firească, aceste lucrări sau însușiri ale lui Dumnezeu le aflăm prin analogie de la lucrările create; în cunoașterea mai presus de fire aveam o vedere, mai directă a lor.”

Știu și că Dumnezeu e accesibil (comprehensibil sau cognoscibil) după lucrări/energii necreate, iar pe de altă parte El este inaccesibil (incomprehensibil, incognoscibil) după Ființa Sa (înțeleg prin Ființă, Esența sau Natura, pe românește „aluatul”, așa înțeleg eu). De ce așa? Adică ori e accesibil, ori inaccesibil? De ce este „ascunsul tainic”, mister, enigmă această Ființă a lui Dumenzeu? Eu mă gândesc că, dacă ne-a creat, nu avem dreptul să-L cunoaștem întru totul, adică să știm și Ființa aceasta? Îngerii, vreun sfânt sau Maica Domnului cunosc această Ființă, sau doar Persoanele Sfintei Treimi?

Eu, Fiinta aceasta o văd cum Îl văd pe Dumenzeu-Tatăl - un mister total, pe Fiul Îl știm, L-am văzut, pe Duhul Sfânt L-am văzut sub limbi de foc, nor luminos, porumbel și-I simțim harul mereu, dar Tatăl? Îl văd acolo sus-sus și nu-L poate vedea și nu se poate sui nimeni cu mintea la El. Nici prin mod catafatic, nici prin mod apofatic nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu? Am citit că nu știm CE este Ființa lui Dumenzeu, dar știm că este (există) - cum e asta? Știm că există Dumnezeu, dar nu știm CE este El?

Un preot mi-a zis că o să cunoaștem și Fiinta lui Dumnezeu, printre altele, în Rai, după a doua venire. E adevărată afirmația? Cum se poate cunoaște Dumnezeu cel mai bine? Prin citirea cărților Sfinților Părinți, a Bibliei, prin rugăciune, fapte bune, rugăciunea inimii, etc.? Dacă am ajuns la treapta cea mai înaltă a postului și a rugăciunii, aflu Ființa lui Dumnezeu?

Mulțumesc frumos! Vă rog să mă lămuriți! Poate îmi dați și niște referințe literare, să mai aprofundez... sau niște articole :) să înțeleg mai bine!!

Ce înseamnă „Eu sunt Cel ce sunt”? Cum există Dumnezeu din veșnicie? ...o să mă plictisesc în Rai?

Dacă n-aș ști din propria experiență, m-aș minuna cum poate să încapă într-un singur om atâta deșteptăciune și atâta prostie. Așa că nu pot decât să mă minunez de darul lui Dumnezeu pe care l-ai primit punându-ți asemenea întrebări și fiind însetat de cunoaștere.

Pentru etapa în care ești, singurul răspuns pe care ți-l pot da la întrebarea „de ce” este: ca să te smerești. Și, în plus, să te hărnicești: să înveți, să studiezi, dar să te și rogi. Citește cu rugăciune: părintele Sofronie de la Essex, părintele Dumitru Stăniloaie, Filocalia. Mulțumește lui Dumnezeu pentru tot ce e minunat în viața ta, cu rugăciune. Rabdă toate durerile și necazurile care vin peste tine cu sau fără voia ta, cu rugăciune. Ascultă de părintele duhovnic, cu rugăciune. Și mai scrie-mi, cu rugăciune.

Te îmbrățișez și te binecuvintez, cu rugăciune!

Maica Siluana

Donează pentru construcția Mănăstirii și a Centrului

Donează o singură dată

Donează lunar