Cum poate femeia actuală s-o aibă ca model pe Maica Domnului?

Versiune tiparTrimite unui prieten

Eu devin ca Maica Domnului născându-L pe Hristos în mine.
Eu Îl primesc în mine prin Botez, Îl mănânc prin Sfânta Împărtășanie și pe urmă zic: trăiește Tu, privește Tu, gândește Tu, vino Tu în gândurile mele.
El Se naște în mine și eu Îl nasc în alții. Cineva, văzând cum sunt eu și văzând că Hristos este viața mea, va dori și el această viață.
Și, pe măsură ce eu Îi dau atenție lui Hristos din mine, eu devin ca Maica Domnului când L-a avut înăuntru, ca o mamă.

Donează pentru construcția Mănăstirii și a Centrului

Donează o singură dată

Donează lunar