Ereziile New Age transumaniste

Versiune tiparTrimite unui prieten

Doamne-ajută! Am auzit și se prezintă pe site-urile de știință că în viitorul nu foarte îndepărtat, oamenilor li se vor implanta CIP-uri de dimensiuni nano-metrice, iar conștiința omului va fi mutată pe microcip-uri și se va putea trăi „veșnic” pe pământ. Vă rog, explicați-mi cum se poate accepta ca știință să ajungă până acolo unde dorește, să ia locul
Creatorului Dumnezeu? Ei spun că pe baza acelor cipuri oamenii pot trăi veșnic și că conștiința umană poate fi mutată în alt trup pe baza cipurilor. Că vor fi supra-oameni, cu multiple abilități, diferite de omul normal. Chiar un inventator de la Google a afirmat asta, se poate găsi pe Internet.

Dar eu întreb, cu sufletul ce se întâmplă când ei mută conștiința în calculatoare și în alt trup că să poată trăi veșnic pământește ? Nu cumva este vorba de ceea ce prezice Apocalipsa cu privire la pecete? De ce se tolerează acest lucru și nimeni nu ia măsuri fiind împotriva religiei și a ceea ce ne învață creștinismul? Și, totuși, nu înțeleg cum creierul ar putea asimila informațiile stocate în cip, nu e în contradicție cu religia?

Mulțumesc și doresc să-mi explicați pe scurt părerea dumneavoastră din punct de vedere ortodox cu privire la aceste lucruri deoarece toți cei care le prezintă pe internet le prezintă ca lucruri bune, deși eu cred că sunt niște invenții pierzătoare de suflet. Aceasta e știința influențată de demonii New Age. Dar ce mă interesează cel mai mult să-mi spuneți este că de ce oamenii aceia, cercetătorii, cunoscând totuși, cred, că se amestecă în creația lui Dumnezeu și că odată va veni sfârșitul, de ce cercetează unde nu le este
locul? De ce doresc să scoată conștiința și să o mute în alt trup? Totuși conștiința e diferită de suflet? Care e diferența între conștiință și suflet? Doamne, ajută și păzește de așa invenții!

Un păcătos!

Din păcate, grozăviile care apar pe site-uri și nu numai, dar care sunt doar oglindiri ale grozăviilor care se petrec în lumea reală, în inimile și viețile oamenilor, sunt mai mari, mai multe și mai grozave decât poate mintea noastră să le cuprindă. Întrebi de ce se tolerează acest lucru și nu se iau măsuri? Cum, ce propunere ai avea? Să-i urmărim, să-i închidem, să-i torturăm, să-i ardem pe rug? Să-i forțăm să creadă în Mântuitorul nostru Care Și-a dat viața pentru ei? Din păcate, în istoria creștinismului au fost încercate și astfel de metode și rezultatul a fost mai rău. Biserica noastră Ortodoxă nu a ars niciodată vrăjitoare pe rug și nici nu a luptat împotriva științei și a răutății omenești decât prin chemarea la pocăință și făgăduința iertării lui Dumnezeu pentru cei ce o fac.

Dumnezeu, Om drag, l-a dăruit pe om, creatura sa iubită cu libertate și-i respectă această libertate.

Nu e de competența mea să-ți explic cum poate asimila creierul informațiile stocate în cip, dar te asigur că e posibil de vreme ce creierul asimilează sugestii demonice, sugestii din reclame, sugestiile păcatului și apoi ni le prezintă ca fiind ale noastre. Dumnezeu însă nu ne lasă singuri în aceste condiții. El este și va fi cu noi până la sfârșit.

El a biruit răul și ne dăruiește tuturor celor care dorim biruința Lui. Iar cei care dorim asta, avem nevoie să ne lipim de El, să-L urmăm pe calea cea strâmtă, să ne păzim mintea, inima prin metodele întemeiate de El în Sfânta noastră Biserică.

Conștiința, Copilul meu, nu este diferită de suflet, este o lucrare a sufletului nostru, un dar al lui Dumnezeu ca și sufletul. Pe măsură ce ne apropiem mai mult de Dumnezeu prin Sfintele Taine, prin lucrarea poruncilor și prin rugăciune, conștiința noastră se luminează, devine responsabilă și capabilă să trăiească experiența iubirii lui Dumnezeu. Mergi pe aici, Om drag!

Da, Doamne-ajută și ne păzește să nu acceptăm aceste invenții, să nu cădem în plasa lor pentru că ne aduc confort și plăcere!

Doamne, ajută-ne să Te iubim, să ne luăm crucea și să Te urmăm!

Dumnezeu să te binecuvinteze!

Maica Siluana

Donează pentru construcția Mănăstirii și a Centrului

Donează o singură dată

Donează lunar