Dor de Privire...

Versiune tiparTrimite unui prieten
Maria Doina Leonte

Caut pe cerul nopţii
luceferi ce-şi picură argintul
şi-i găsesc în ochii voştri
chiar şi-n miezul zilei...

Caut rouă pe albăstrele
În zorii somnoroşi ai dimineţii
Şi-o găsesc licărind vesel
În seninul privirii...

Caut curăţia petalelor albe
Din crinii înmiresmaţi
Şi o găsesc strălucindă
În priviri curate ca de copil.

Caut diamante rare
În vitrine reci de sticlă
Şi le găsesc strălucind tandru
În priviri calde, preţioase...

Caut cărări de lumină
printre stropii de ploaie rece,
şi descopăr curcubee
în privirile înlăcrimate...

Caut seninul cel mai senin,
Ascuns după norii negri,
Şi găsesc priviri dragi
Ce-mi surâd fără umbre...

Caut raze din soare
Care să-mi mângâie creştetul
Şi aflu scânteieri în ochii
Ce-mi mângâie inima...

Caut printre frumoase cuvinte
versuri albe de dor
şi descopăr frumuseţea Privirii
ce-mi şopteşte poemul Iubirii...