Cugetări

Versiune tiparTrimite unui prieten
Părintele Vichentie Mălău

Părintele Vichentie Mălău a scris cu mâna Sfiinţiei Sale câteva cugetări de mare înţelepciune și sensibilitate ce stau și azi mărturie pe strănile din Paraclisul „Adormirii Maicii Domnului”:
 
Omul rău e cu desăvârșire rău când se preface că e bun.
O conștiinţă fără Dumnezeu e ca un tribunal fără judecător.
A nu te mânia niciodată e semn de mare înţelepciune.
Mânia e o scurtă nebunie.
Leneșul e frate cu cerșetorul.
Trândăvia e mama tuturor păcatelor.
Durerea e o învăţătură.
În anii durerii am învăţat să mă rog.
A ponegri pe altul e cea mai mare crimă.
Din faptele tale vei fi judecată slugă vicleană.
O cameră fără cărţi e un trup fără suflet.
Acel ce știe să înduioșeze știe tot.
Nimic nu e mai liber decât cugetarea.