Maica Domnului Prodromița

Versiune tiparTrimite unui prieten
TIoan

Cum să mă-ncumet să Te cânt,
Pe Tine, Maica Sfântului Cuvânt!?
Cum să Te rotunjesc în gând,
Când sfinții te privesc plângând?
Ce poate vorba mea să spună
De Tine, blândă maică bună?
La cânt de îngeri ce răsună,
Ce poate limba-n plus să pună?
Nerecunoscător și fiu îndepărtat
La Tine, mama Fiului de Împărat
Cad azi cu tot păcatul adunat
Și cer nemeritat, să fiu iertat,
Pentru cuvântul rău înveșmântat.

Limpede lumină lină,
Frumusețea lumii plină!
Strălucire fără pată,
Miere dulce și curată,
Trandafir din Rai, lumină,
Râu ce spală orice vină,
Mare-adâncă de smerenie,
Din Eden dulce vedenie,
Alb veșmânt neîntinat,
Maică fără de bărbat,
Cer cu stele nesfârșit,
Potir Sfânt împodobit,
Prescură-n altar sfințită,
Ruga cea bineprimită,
Plina anului cunună,
Inimă de mamă bună,
Zăpada din cer cernută,
Pâine albă nencepută,
Bob de rouă albă-n zori,
Curcubeu în vii culori,
Verde pajiște-nflorită
Crin, mireasă nenuntită,
Chip duios de frumusețe,
Diamant în mii de fețe,
Spic înalt curat rodit,
Din Pământul Sfânt ivit,

Bob de viță-nmiresmat,
Vas în care-i Duh turnat,
Maică Sfântă mult dorită,
Bogăţie nesfârșită,
Cântec dulce de copii,
Zi bogată-n bucurii,
Cer curat fără de nor,
Icoană pusă-n pridvor,
Vas de preț din Rai luat,
Fecioară fără păcat,
Loc ascuns, pus la vedere,
Mir vărsat peste durere,
Mângâierea lumii toată,
Maică dulce preacurată,
Albitură peste haină,
Vedere limpede-n taină,
Clopot ce răsună tare,
Chemare mântuitoare,
Abur alb de dimineață,
Peste-a lumii vie față,
Mila dulce-nlăcrimată,
Mir și har luate-odată,
Bob de lacrimă sărat,
Val de mare-nmiresmat,
Poartă-naltă-mpodobită,
Pentru Domnul pregătită,
Purpură, veșmânt sfințit,
Raiul tot împodobit,
Începutul mântuirii,
Izbăvirea tare-a firii,
Pentru cei pierduți cărare,
Către Domnul rugătoare,
Salvarea celor ce pier,
Scară-ntre Pamânt și Cer,
Mielușea nevinovată,
Jertfa lumii cea curată,
Inimă de răi străpunsă,
Jalea grea sub cruce plânsă,
Mâna blândă-n mângâiere,
Ridicarea din durere,
Din marea vieții scăpare,
Peste rău biruitoare,
Rugătoare ne-ncetată,
Vindecare minunată,
Salvare la judecată.
Maică binecuvântată!

Doamna Muntelui cel Sfânt,
Vers din Noul Legământ,
Biserică preasfințită,
Prodromiță-mpodobită,
Lacrimă izbăvitoare,
Mântuire roditoare,
Scut ne-nvins, izbăvitoare,
Mamă veșnic iertătoare,
Sfântă binecuvântare,
Bucuria noastră mare!

Donează pentru construcția Mănăstirii și a Centrului

Donează o singură dată

Donează lunar