Rugăciune pentru toată lumea

Versiune tiparTrimite unui prieten

Împărate Sfinte, mult milostive și iubitorule de oameni, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, caută spre noi păcătoșii și ascultă umilele noastre rugăciuni, Tu, Cel ești bun și binecuvântat în veci.

Dezleagă, Doamne, lasă, iartă-ne nouă toate greșelile cu care ne-am spurcat, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul, cu voie și fără de voie; strălucește întru noi harul Tău cel de viață dătător ca să nu pierim lepădați de la fața Ta; luminează, întărește și sfințește sufletele și trupurile noastre, ca să înțelegem și să facem voia Ta. Umple inimile noastre cu Duhul Tău Sfânt și sporește întru noi iubirea Ta, ca uniți fiind cu Tine să lucrăm la mântuirea noastră și a semenilor.

Întărește și înmulțește, Doamne, Sfânta Ta Biserică, luminându-i pe toți oamenii ca să Te cunoască pe Tine și pe Tatăl Tău și pe Duhul Sfânt, singurul Dumnezeu adevărat. Surpă grabnic, Doamne al puterilor, uneltirile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți care ne împresoară, și cu roua iubirii Tale stinge toate îndemnurile spre dezbinare.

Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, odihnește întru noi și ne mântuiește împreună cu cei din gândurile și din inimile noastre, drept-măritori creștini, care se roagă Ție sau și prin noi cer mila Ta cea bogată:
• ierarhi și clerici ortodocși, monahi și monahii care se roagă pentru lumea întreagă;
• părinți și frați ai noștri duhovnicești, păstori și învățători ai Bisericii Tale;
• rudenii după trup, cunoscuți și binefăcători ai noștri de pretutindeni;
• oameni pe care ne-ai dat a-i întâlni, care ne urăsc sau ne iubesc pe noi, sau pe care noi cu nesocotință i-am smintit, sau i-am scârbit, sau i-am necinstit în vreun fel, cu voie sau fără de voie;
• prunci, copii, tineri în floarea vârstei și bătrâni;
• văduve, orfani, oameni ce sunt în încercări de întristare, de sărăcie, de supărare, de boală, de singurătate, de prigoană și de temniță;
• oameni ce rătăcesc în întunericul păcatelor, al urii, al deznădejdii și al necredinței în Tine.

Luminează-i, Doamne, pe eretici și pe păgâni cu harul Tău și-i unește cu Sfânta Ta Biserică.

Dăruiește-ne tuturor, Doamne, credință dreaptă, nădejde tare și dragoste curată; tinde mâna Ta cea nevăzută din sfânt lăcașul Tău și ne binecuvintează pe toți. Adu-Ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, în mulțimea îndurărilor Tale, de tot poporul Tău și peste toți oamenii varsă mila Ta cea bogată, împlinind tuturor cele către mântuire. Pe cei ce rătăcesc în necredință, adu-i la Tine, Dumnezeule al milei, iar pe credincioși îi întărește în iubirea de frați, milostive Doamne, Însuți tuturor toate le fii, Cel ce știi pe fiecare dintru început și voiești ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința Adevărului să vină.

Pe noi pe toți ne primește, Doamne, în împărăția Ta, fii ai luminii și ai zilei neînserate arătându-ne.
Pacea Ta și dragostea Ta dăruiește-ni-le nouă, Doamne, Dumnezeul nostru, că Tu toate ni le-ai dat nouă. Ca și noi, împreună cu toți Sfinții care din veac au bine-plăcut Ție, să ne facem părtași veșnicelor Tale bunătăți, pe care le-ai gătit celor ce Te iubesc pe Tine.

Odihnește, Doamne, în Împărăția Ta, și pe cei ce au adormit în dreapta credință, rudenii, cunoscuți și binefăcători ai noștri după duh și după trup, și pe toți oamenii care s-au săvârșit cu nădejdea Învierii și a vieții veșnice care este la Tine. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule Preabun, și ne miluiește pe toți.

Că singur Tu ești Domnul și Dumnezeul nostru Care ne miluiești și ne mântuiești, și a Ta este împărăția și puterea și slava împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte și cu preasfântul și Bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Donează pentru construcția Mănăstirii și a Centrului

Donează o singură dată

Donează lunar