Rugăciuni pentru toată lumea - Sfântul Siluan

Versiune tiparTrimite unui prieten

Doamne, dă-ne pocăința lui Adam și sfânta Ta smerenie.
Doamne, cât de mult îl iubești Tu pe om!
Milostive Doamne, dă harul Tău tuturor noroadelor pământului, ca ele să Te cunoască pe Tine, că fără Duhul Tău Cel Sfânt omul nu poate să Te cunoască și să înțeleagă iubirea Ta.
Doamne, trimite peste noi pe Duhul Tău Cel Sfânt, că Tu și toate ale Tale se cunosc numai prin Sfântul Duh, pe Care L-ai dat la început lui Adam, apoi sfinților prooroci și pe urmă creștinilor.
Doamne, dă tuturor noroadelor Tale să înțeleagă iubirea Ta și dulceața Duhului Sfânt, ca oamenii să uite durerea pământului și să lase tot răul, să se alipească de Tine prin iubire și să trăiască în pace, făcând voia Ta spre slava Ta.
Doamne, învrednicește-ne de darurile Sfântului Duh, ca să cunoaștem slava Ta și să trăim pe pământ în pace și iubire, ca să nu mai fie nici ură, nici război, nici dușmani, ci să împărățească numai iubirea și să nu mai fie nevoie nici de armate, nici de închisori și să fie ușor de trăit pentru toți pe pământ.

Mă rog Ție, Milostive Doamne, dă tuturor noroadelor pământului să Te cunoască prin Duhul Sfânt.

Cum mi-ai dat mie, păcătosului, să Te cunosc prin Duhul Sfânt, așa dă și tuturor noroadelor pământului să Te cunoască și să Te laude ziua și noaptea.
Știu, Doamne, că Tu iubești oamenii Tăi, dar oamenii nu înțeleg iubirea Ta, și pe pământ toate noroadele se vânzolesc iar gândurile lor sunt ca norii mânați de vânt în toate părțile.
Oamenii Te-au uitat pe Tine, Făcătorul lor, și caută libertatea lor neînțelegând că Tu ești milostiv și-i iubești pe păcătoșii care se pocăiesc și le dai harul Sfântului Tău Duh.
Doamne, Doamne, dă puterea harului Tău tuturor noroadelor, ca să Te cunoască prin Sfântul Duh și să Te laude cu bucurie, așa cum mie, necuratului și ticălosului, mi-ai dat bucuria doririi Tale și sufletul meu e atras spre iubirea Ta ziua și noaptea, nesăturat.
Milostive Doamne, învață-ne prin Duhul Tău Cel Sfânt să-i iubim pe vrăjmași și să ne rugăm pentru ei cu lacrimi.
Doamne, dă Duhul Sfânt pe pământ ca toate noroadele să Te cunoască și să învețe iubirea Ta.

Doamne, așa cum Te-ai rugat pentru vrăjmași, așa învață-ne și pe noi prin Duhul Sfânt să-i iubim pe vrăjmași.
Doamne, toate noroadele sunt zidirea mâinilor Tale; întoarce-le de la ură și rău spre pocăință, ca să cunoască toate iubirea Ta.
Doamne, Tu ai poruncit să-i iubim pe vrăjmași, dar aceasta este greu pentru noi păcătoșii, dacă nu e cu noi harul Tău.
Doamne, revarsă pe pământ harul Tău; dă tuturor noroadelor pământului să cunoască iubirea Ta, să cunoască și că Tu ne iubești ca o mamă și mai mult chiar decât o mamă, fiindcă o mamă își poate uita copilul, dar Tu nu uiți niciodată, căci Tu iubești nemăsurat zidirea Ta și iubirea nu poate uita.
Milostive Doamne, întru bogăția milei Tale, mântuiește toate noroadele!

Doamne, luminează norodul Tău prin Duhul Tău Cel Sfânt ca toți să cunoască iubirea Ta.
Milostive Doamne, învață-ne pe noi toți prin Duhul Tău Cel Sfânt să trăim după voia Ta, ca toți să Te cunoaștem în Lumina Ta pe Tine, adevăratul Dumnezeul nostru, fiindcă fără Lumina Ta nu putem înțelege plinătatea iubirii Tale. Luminează-ne prin harul Tău și el va aprinde inimile noastre de iubire pentru Tine.

Doamne, dă-ne darul sfintei Tale smerenii!
Doamne, dă-ne în dar smeritul Tău Duh Sfânt, căci ai venit să mântuiești pe oameni și să-i înalți la cer ca să vadă slava Ta.
Stăpâne mult milostive, dă-ne duh smerit ca sufletele noastre să-și găsească odihna în Tine!
Milostive Doamne, învață-ne prin Duhul Sfânt smerenia Ta.
Doamne, îndreptează-ne cum îndreptează pruncii ei o mamă iubitoare. Dă fiecărui suflet să cunoască bucuria venirii Tale și puterea ajutorului Tău. Răcorește sufletele chinuite din poporul Tău și învață-ne pe noi toți să Te cunoaștem prin Duhul Sfânt. Se chinuie pe pământ sufletul omenesc, Doamne, și prin minte nu se poate întări întru Tine cu mintea, pentru că nu Te cunoaște pe Tine și bunătatea Ta. Mintea noastră e întunecată de grijile pământești și nu putem simți plinătatea iubirii Tale. Luminează-ne Tu! Toate sunt cu putință milostivirii Tale. Tu ai zis în Sfânta Ta Evanghelie „că morții vor auzi glasul Fiului Omului și vor învia” [In 5, 25]. Fă acum așa ca sufletele noastre moarte să audă glasul Tău și să învie în bucurie.

Zi, Doamne, lumii: „Iertate sunt vouă, tuturor, păcatele voastre” [Mt 9, 2; Lc 5, 20] și iertate vor fi.
Sfințește-ne, Doamne, și toți se vor sfinți prin Duhul Sfânt, și toate noroadele Tale Te vor slăvi pe pământ și voia Ta va fi pe pământ ca și în cer, căci la Tine toate sunt cu putință.

Dă, Milostive Doamne, tuturor să guste smerenia lui Hristos care e de nedescris și atunci sufletul nu va mai dori nimic, ci va trăi veșnic în smerenie, iubire și blândețe.
O, Doamne, învață-ne prin Duhul Tău Cel Sfânt să fim ascultători și înfrânați. Dă-ne duhul pocăinței lui Adam și lacrimi pentru păcatele noastre. Dă-ne să Te slăvim și să-Ți mulțumim în veci. Tu ne-ai dat Preacuratul Tău Trup și Sânge, ca noi să trăim veșnic împreună cu Tine și să fim acolo unde ești Tu, și să vedem slava Ta [In 6,53-58; 17,24].
Doamne, dă noroadelor întregului pământ să cunoască cât de mult ne iubești și ce viață minunată dai celor ce cred întru Tine.

Milostive Doamne, dă-ne pacea Ta, cum ai dat pace sfinților Tăi Apostoli zicând: „Pacea Mea dau vouă” [In 14, 27].
Doamne, dă-ne nouă să ne desfătăm de pacea Ta. Sfinții Apostoli au primit pacea Ta și au revărsat-o asupra întregii lumi și, mântuind noroade, n-au pierdut pacea și ea nu s-a împuținat în ei.

Mă rog Ție, Milostive Doamne, dă întregului norod, de la Adam și până la sfârșitul veacurilor, să Te cunoască că ești bun și milostiv, ca toate noroadele să se desfete de pacea Ta și să vadă toate lumina Feței Tale. Privirea Ta e liniștită și blândă și ea atrage sufletul.

Dar ce am făcut pentru Tine, Doamne, sau cu ce Ți-am plăcut, ca Tu să vrei să fii în noi și noi să fim întru Tine? Prin păcatele noastre noi Te-am țintuit pe cruce și Tu vrei ca noi să fim cu Tine? Cât de mare e mila Ta, și eu o văd revărsându-se peste mine. Sunt vrednic de iad și de toate chinurile, dar Tu mi-ai dat harul Duhului Sfânt.
Iar dacă Tu mi-ai dat mie, păcătosului, să Te cunosc prin Duhul Sfânt, atunci Te rog, Doamne, dă tuturor noroadelor să Te cunoască pe Tine.

O, Doamne, fă ca prin puterea harului Sfântului Duh să viețuim după sfânta Ta voie. Când harul e cu noi, mintea noastră e puternică; dar când pierdem harul, atunci vedem neputința noastră; vedem că fără Dumnezeu nu putem nici măcar gândi ceva bun.
Milostive Dumnezeule, Tu știi neputința noastră. Mă rog Ție: dă-mi duh smerit pentru că, după milostivirea Ta, Tu dai sufletului smerit puterea de a viețui după voia Ta și-i descoperi toate tainele Tale, dându-i să cunoască cât de nesfârșit ne iubești.

Doamne, Tu iubești zidirea Ta; și cine poate înțelege iubirea Ta sau gusta dulceața ei, dacă nu o înveți Tu însuți prin Duhul Tău Cel Sfânt?
Te rog, Doamne, revarsă peste oameni harul Duhului Sfânt ca ei să cunoască iubirea Ta. Încălzește inimile abătute ale oamenilor ca ei să Te slăvească în bucurie uitând întristările pământului.

Mângâietorule bunule, cu lacrimi Te rog: mângâie inimile întristate ale oamenilor. Dă noroadelor să audă dulcele Tău glas: „Iertate sunt păcatele voastre”. Da, Doamne, stă în puterea Ta să faci minuni și nu e minune mai mare decât a-i iubi pe păcătoși în căderea lor. Să iubești un sfânt e ușor, căci el este vrednic de ea. Da, Doamne, ascultă rugăciunea pământului. Toate noroadele sunt întristate; toate sunt abătute în păcat; toate sunt lipsite de harul Tău și trăiesc în întuneric.

Milostive Doamne, dă harul Tău tuturor noroadelor pământului, fă ca ele să Te cunoască pe Tine, pentru că, fără Duhul Sfânt, omul nu poate să Te cunoască și să înțeleagă iubirea Ta.

Copilașilor, cunoașteți pe Făcătorul cerului și al pământului.
Doamne, trimite mila Ta peste copiii acestui pământ, pe care îi iubești, și dă-le să Te cunoască prin Duhul Sfânt. Cu lacrimi mă rog Ție: ascultă rugăciunea mea pentru copiii Tăi și dă tuturor să cunoască slava Ta prin Duhul Sfânt.
Doamne, trimite mila Ta peste copiii pământului pe care îi iubești și dă-le să Te cunoască prin Duhul Sfânt și să învețe să Te slăvească. Cu lacrimi Te rog, ascultă rugăciunea mea și dă tuturor să cunoască slava Ta prin Duhul Sfânt.
O, Duhule Sfinte, sălășluiește în noi pururea, căci bine este nouă să fim împreună cu Tine.

Doamne, dă-mi să vărs lacrimi pentru mine însumi și pentru întreaga lume, ca noroadele să Te cunoască și să trăiască veșnic împreună cu Tine. Doamne, fă-ne vrednici de darul smeritului Duh Sfânt ca să înțelegem slava Ta.

O, Doamne, dă-ne să Te lăudăm până la suflarea cea mai de pe urmă!

Doamne, dă-mi lacrimi ca sufletul meu să plângă din iubire pentru fratele ziua și noaptea!

Preasfântă Maică a Domnului, dobândește-ne, Milostivă, un duh smerit.
Sfinților toți, voi viețuiți în ceruri și vedeți slava Domnului și duhul vostru se bucură - rugați-vă ca și noi să fim împreună cu voi.

Cu lacrimi Îl rog pe Domnul pentru cei ce îmi cer să mă rog pentru ei: „Doamne, dă-le Duhul Tău Cel Sfânt, ca ei să Te cunoască prin Duhul Sfânt!”.

Donează pentru construcția Mănăstirii și a Centrului

Donează o singură dată

Donează lunar