Articole

„Sfinţii, primind de la Dumnezeu un suflet care are minte, raţiune şi simţire au socotit că lucrările acestora se cuvine să le închine nu lor înșiși, ci lui Dumnezeu Care li le-a dat, pentru Care şi din Care sunt toate.” (Sfântul Maxim...
Naşterea în maternităţile româneşti – abuzuri, umilinţă, situaţii degradante - continuare http://www.rfi.ro/articol/emisiunile-rfi-ro/ministerul-sanatatii-nu-avem...   Naşterea în maternităţile româneşti – abuzuri, umilinţă, situaţii degradante
Mădularele cele slabe ale Bisericii nu încetează nicidecum să fie mădulare ale trupului ei, fiindcă fiind renăscute prin Sfintele Taine și devenite fii ai harului este cu neputință să fie despărțite de restul trupului, chiar dacă sunt sub o pedeapsă...
Experiența iubirii față de Dumnezeu sau față de o altă ființă umană modifică timpul și spațiul. Există un fel de relativitate a spațiului și timpului în raport cu inima conștientă a omului.Timpul și spațiul rămân în acord cu natura pe care Dumnezeu...
1. Dacă ar fi să alegeti trei calități obligatorii pe care trebuie să le aibă o mamă, care ar fi acestea? O primă calitate necesară unei mame cred că este să fie credincioasă, în sensul de a trăi credința în Dumnezeu, cât mai profund și mai practic...
Mă gândesc de vreo zece minute și nu găsesc nici o modalitate frumoasă de a spune ce am de zis: îi disprețuiesc pur și simplu pe bărbații care își bat soțiile și pe părinții care își bat copiii. Cam în fiecare zi în știrile românești apar povești ca...
E firesc pentru un credincios să dorească ca încă din această viaţă să experimenteze oarecum palpabil binefacerile şi dragostea lui Dumnezeu. „Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul.”
Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropi­ați‑vă![1]
Am spus că Sfântul Duh este şi Mângâietor. Acest cuvânt, în limba greacă [Paráklitos] este destul de complex. Înseamnă „cel care aduce mângâiere, cel care dă putere, cel care dă bucurie”, şi toate aceste trei caracteristici sunt deopotrivă...
Fragmente din „Sexualitatea  - o privire din tinda Bisericii” de monahul Daniel Cornea
http://maicasiluana.blogspot.com/2011/08/fricile-noastre-si-frica-de-dum...
Despre Sfântul Siluan... Starețul Siluan, monah rus, intră în slujirea Domnului în Mănăstirea Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, din Muntele Athos, la vârsta de 27 de ani, având ca întărire rugăciunile Părintelui Ioan de Kronstadt....
Dacă dorești să te înalți mai presus de patimi, învață mai întâi stratagemele unei asemenea lupte. Îți voi spune un cuvânt și să mă asculți: nu încerca să birui patimile prin luptă, căci patimile nu se biruie prin lupte; ci silește-te să le slăbești...
Sfântul Proclu al Constantinopolului - Omilii In Theophaniam
Între multe patimi și slăbiciuni ale vieții omenești, în mrejele cărora alunecă și se zbat mulți, se plimbă răutăcioasă și invidia. După Sfinții Părinți, cel stăpânit de patima invidiei își pierde liniștea și pacea sufletească, atât de necesare...
Sfântul Dionisie Areopagitul, teologul erosului divin
Despre Maica Domnului spunem că este „mai cinstită decât heruvimii”. Dar nu numai din cauză că este Născătoare de Dumnezeu. De altfel, atunci când o numim „Născătoare de Dumnezeu” sau Theotokos, ne raportăm la Fecioara Maria cumva obiectiv sau, în...
     Mângâierea alină, dar şi doare. Sunt oameni pe care îi linişteşti compătimindu-i, şi alţii care se simt umiliţi. Ce înseamnă mângâierea, ce presupune ea? Întâi de toate, ca să ne referim la mângâierea fizică, ea înseamnă să intri în atingere cu...

Pagini

Donează pentru construcția Mănăstirii și a Centrului

Donează o singură dată

Donează lunar

Subscribe to Articole