Cenaclu Literar

Magdalena Albu
  Actorul nu a murit încă... in memoriam Sivia Dumitrescu-Timică                                  
Mircea Rotaru
                                    Un soi de colindă pentru cele cinci anotimpuri. Deschide-Ţi inima Ca Dumnezeu să...
Mircea Rotaru
                                    Sunt clipe în care, ca un copil cuminte, merg cu Dumnnezeu de mână, în primăvara ce...
Magdalena Albu
 Repere singulare ale artei lirice mondiale - Florica Cristoforeanu
Arba Camelia
    A şoptit glasul Tău în sufletul meu Un poem de dragoste cutremurând lumea mea Şi lumea s-a urnit în ea Iar eu ma chinui...
Maria Frandes
Tu eşti Cel Ce eşti, iar eu nimic nu sunt     Făptură ne-nsemnată ce calcă pe pământ     Ce nu poate nimic să facă fără Tine...
Raluca Aştelian
Îţi trimit spre cerul tău, Fecioară, Cântare de seară: Curat ca aurul greu, Glasul copilului meu. Îţi trimit spre cerul tău...
Raluca Aştelian
  Îmi plec genunchiul către Tine Fără ca să-Ţi mai cer ceva Nici pentru ceasul care vine, Nici pentru cel din urma mea. Îmi...
Monahia Nicodema Stoica
  Dacă aş fi un bob de grâu, aş aştepta cuminte  Ca să mă coc, răbdând smerit în arşiţa fierbinte.   Apoi, legat cu fraţi de...
Silueta Booz
                                                    Dumnezeu e taină,       l-a creat pe om în taină.       Bucură-te...
Eu
Florica Buta
Eu Mă întreb  mereu ce sunt, Mă doare, dar  tot eu răspund, Că-s o bucată din lut, Ş-aici n-am mult de şezut. Un suflet am...
Nicoleta Cramaruc
Şapte zile Tu ne-ai dat Să le trăim făr' de păcat. Ne-ai pus pe umăr şi o Clipă Să ne-amintim de Tine încă. Timpul s-a scurs...
Nicoleta Cramaruc
Respiraţia bacoviană a toamnei îmi biciuieşte obrazul. Plouă cu frunze plumburii sub paşi fără ecou. Alerg în mine să...
Nicoleta Cramaruc
Mă aşez în mine să privesc cerul, Întind mâna spre el, Poate rămâne albastru şi noaptea. Un om mă întreabă de ce pierd...
Ioan-Silviu Batariuc
caută Adevărul înlăuntrul unghiului, unde e cale dreaptă. de acolo arhanghelul luptă pentru cel ce îmbracă chipul ca o...
Ioan-Silviu Batariuc
pe inimă şi cuget că Dumnezeu ne cheamă ca mărturie, căci este măsura inimii şi a cugetului, în numele Căruia mi-am ridicat...
Raluca Aştelian
Pleacă sufletul de mamă Ce-a născut pe Dumnezeu Către glasuri ce te cheamă De sub lanţul ce mai greu! Lanţuri, tristă...
Raluca Aştelian
Lauda Sfintei Fecioare Pe absidele de piatră, Pe sub bolţi de catedrale, În retabluri înălţată. Lauda Sfintei Fecioare În...
Eugenia Bucur
Veniţi în zi de sărbătoare sfântă, Când amintirea, în surdină, cuvântă Eliberarea ce-n taină a oprit, Măcelul ce fizic s-a...
Michel Quoist
Doamne, pentru ce mi-ai zis să-i iubesc pe toţi fraţii mei, oamenii? Am încercat, dar spre Tine revin înspăimântat... Doamne...

Pagini

Subscribe to Cenaclu Literar